KONTAKTI

SIA „Peslaks Metālapstrāde”
Ziedu iela 21, Ikšķile, LV-5052, Latvija

Reģ.Nr.: 40002027599 konts: LV64UNLA0033300468447 A/S SEB BANKA
kods: UNLALV2X,