Contacts

SIA „Peslaks Metālapstrāde”
Ziedu street 21, Ikšķile, LV-5052, Latvija

Reg.Nr.: 40002027599 bank account: LV64UNLA0033300468447 A/S SEB BANKA
code: UNLALV2X,